5 možných řešení degradace půdy

3. Zastavte nebo omezte orbu

kapsy zemědělců po celém světě – od Keni po Cotswolds-experimentují s nulovým zpracováním půdy, známým také jako zachování zemědělství. Úsilí se soustředí na zajištění toho, aby nebyla vystavena holá půda, s „krycími plodinami“ vysazenými přímo po sklizni. Ty chrání půdu a zároveň vracejí živiny a rostlinnou hmotu. V teplém podnebí také zachovávají vlhkost.

4. Nahradit dobroty

ekologičtí zemědělci, kteří do půdy přidávají kompost a hnůj, doplňují živiny a zároveň snižují riziko záplav a zachycují uhlík. Zastánci oběhového hospodářství doporučují neposílat bioodpad na skládky, ale využívat ho k vytváření organických půdních přídavků, hnojiv a k pěstování. Ty by pak mohly nahradit fosilní produkty, jako jsou minerální hnojiva a rašelina.

 řešení degradace půdy

5. Ponechte půdu samotnou

ponechání více půdy samotné, navzdory výzvám rostoucí populace, je dalším řešením degradace půdy: Vytvoření pouze 2, 5 cm ornice trvá přibližně 500 let. Vyřazení půdy z produkce by umožnilo půdní uhlík znovu vybudovat a stát se stabilním. Odborníci navrhují, aby se obdělávala pastvina využívaná masným a mlékárenským průmyslem, takže se využívá méně najednou.

 řešení degradace půdy